درسهایی از نهج البلاغه (ارزش ها و آداب معاشرت با مردم)
درسهایی از نهج البلاغه (ارزش ها و آداب معاشرت با مردم)

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

حضرت علی ( علیه السلام ) به فرزند خویش امام حسن مجتبی ( علیه السلام ) فرمودند: پسرم! چهار چيز از من يادگير (در خوبى ها )، و چهار چيز به خاطر بسپار (هشدارها)، كه تا به آن ها عمل مى كنى زيان نبيني :

الف ـ خوبى ها
۱ ـ همانا ارزشمند ترين بى نيازى عقل است.
۲ ـ و بزرگ ترين فقر بى خردى است.
۳ ـ و ترسناك ترين تنهايى خود پسندى است.
۴ ـ و گرامى ترين ارزش خانوادگى، اخلاق نيكوست.

ب ـ هشدار ها
۱ ـ پسرم ! از دوستى با احمق بپرهيز، چرا كه مى خواهد به تو نفعى رساند اما دچار زيانت مى كند.
۲ ـ از دوستى با بخيل بپرهيز، زيرا آنچه را كه سخت به آن نياز دارى از تو دريغ مى دارد.
۳ ـ و از دوستى با بدكار بپرهيز، كه با اندك بهايى تو را مى فروشد.
۴ ـ و از دوستى با دروغگو بپرهيز كه به سراب ماند: دور را به تو نزديك، و نزديك را دور مى نماياند.

منبع : فرارو