هشت مارس/روز جهانی زن

بیش از یک قرن است که مردم سراسر جهان ۸ مارس را روز زن تعیین کرده‌اند.
هشت مارس، روز جهانی زن، یادآور یک جنبش فراگیری سیاسی و اجتماعی است. جنبشی که زمینه‌های آن در نیمه دوم قرن نوزدهم شکل گرفت و با برگزاری انترناسیونال زنان در اوایل قرن بیست به جنبشی بین‌المللی فرارویید.
تمرکز مراسم مرتبط با این روز، بسته به کشورهای گوناگون، بر گرامید‌اشت و دفاع از حقوق زنان است. به مناسبت این روز در مناطق مختلف جهان جشن‌ها و مراسم گوناگونی برای دستاوردهای زنان در عرصه‌های گوناگون برگزار می‌شود و هرساله زنان زیادی در سراسر جهان برای بزرگداشت این روز و برای برابری حقوق زنان با مردان به خیابان می‌روند.
اگر روز زن را روزی برای یادآوری نابرابری علیه زنان بدانیم، از این روز می‌توانیم برای یادآوری تبعیض مضاعف علیه گروه‌هایی در بین زنان نیز استفاده کنیم: زنان اقلیت قومیتی، زنان اقلیت دینی، زنان طبقه کم‌درآمد و سایر زنانی که تبعیضی چندوجهی یا متقاطع را تجربه می‌کنند.
آزاده صمدی در اینستاگرام می نویسد:
۸ مارس روز جهانی زن است.
روزی که آزادی زنان در جوامع غربی به رسمیت شناخته شده
روزی که یادآور قانون دفاع از حقوق زنان است.
زنان این عدم تبعیض و آزادی را در کشورهای اروپایی و جوامع غربی آسان به دست نیاورده اند،
سالها تلاش و مرارت و از پاننشستن و ارتقاء سطح شعور و آگاهی و توانمند سازی خود و دیگر همجنسانشان و تربیت فرزندانی آگاه در پس رسیدن به این هدف بزرگ بوده است
رسیدن به هیچ هدف فردی و جمعی بدون رنج و ایستادگی و تلاش میسر نمی شود
هیچ تابویی بدون تاوان شکسته نمی شود
از خود شروع کنیم
ما مبارز سیاسی نیستیم
زنیم و توان اصلاح الگوهای شخصی زندگی و تن ندادن به بسیاری از سنت های غلط و تغییر فرهنگ جامعه را با تربیت فرزندانی درست در اختیار داریم
ما می توانیم نشان دهیم زن تنها و مستقل انتخابش تنهایی است نه اینکه لایق انتخاب شدن نبوده
می توانیم نشان دهیم جدایی شکست نیست ،انتخابیست برای ادامه ندادن یک اشتباه
می توانیم بسیاری از مشاغل را انجام دهیم و عیب و عاری در کار کردن نیست
می توانیم نشان دهیم زن امروزی توانمندتر از مردان، هم در اجتماع حضور فعال دارد هم به تربیت فرزندانش می پردازد و هم خواهان تغییر تفکر جامعه سنت زده و مردسالار است چون نه تنها کم از مردان ندارد بلکه به مراتب مسئولیت های بیشتری بر شانه اوست.
روز جهانی زن بر همه زنان سرزمینم مبارک
برلین تنها شهر در جهان است که روز ۸ مارس را تعطیل رسمی اعلام کرده است. اما در روزشمار ۲۷ کشور در جهان نیز این روز به عنوان تعطیل رسمی ثبت شده است.
در بسیاری از کشور‌ها این روز تعطیل رسمی است از جمله در روسیه که سه چهار روز قبل و بعد از ۸ مارس بازار گلفروشی‌ها داغ است.
در چین، به توصیهٔ شورای دولتی خیلی از زنان می‌توانند این روز را نیمه‌وقت کار کنند البته خیلی از کارفرمایان هم نصف روز مرخصی به کارکنان زن خود نمی‌دهند.
در ایتالیا، روز جهانی زن، یا “لا فِستا دِلا دونا” با هدیه دادن شاخه‌ای گل میموزا گرامی داشته می‌شود. منشاء این رسم روشن نیست اما باور این است که از رم و پس از جنگ جهانی دوم شروع شده است.
در آمریکا، ماه مارس ماه تاریخ‌ساز زنان است. هر سال به افتخار دستاور‌د‌های زنان آمریکایی، رئیس‌جمهوری بیانیه‌ای صادر می‌کند.
با انکار تلویحی و ترفند سیاسی کاستن از اهمیت روز جهانی زن باید مقابله کرد. باید به خود و دیگران یادآور شد که روز جهانی زن نه روز مادر است و نه روز عشاق و نه ترکیبی از این دو روز. روز جهانی زن، روز مبارزه علیه تبعیض جنسیتی است.

منبع : آسیا نیوز