چرا باید سلام کنیم ، فواید آن چیست؟

باعث فزونی محبت و دوستی می شود

سلام نشانه تواضع و فروتنی است

برکت و ثواب از آثار سلام می باشد

پیامبر (ص) به انس فرمودند: ای انس به هر کسی می رسی سلام کن تا به ثواب تو افزوده شود و درخانه به خانواده سلام کن تا خداوند به برکت و نیکی تو بیفزاید.

سلام باعث آمرزش می شود

ابتدای به سلام کبر را میبرد

سلام محبت را خالص می کند

ثواب سلام به ده نفر (هر کی به ده نفر از مسلمانان سلام کند خداوند متعال ثواب آزاد کردن یک برده را به او خواهد داد)

یکی از دستورهای اسلام، در راستای ایجاد حاکمیت صمیمیّت و دوستی، سلام است. فرهنگ سلام، آنچنان اهمیت و ارزش دارد که شعار رسمی ملت مسلمان در دیدار با یکدیگر معرفی شده است. رسول خدا (ص) در این زمینه می فرماید : « سلام، درود ملت ماست. »

سلام که با سلامت، هم خانواده است معنایش نفى خطر یا ملزوم آن است. این شعار اسلامى که به عنوان تحیت ادا مى‏شود و در قرآن کریم مورد تاکید قرار گرفته، شاید یکى از حکمتهایش این باشد که هر انسانى در زندگى دایما نگرانیها، خوفها و دل واپسیهایى دارد و با هر کسى مواجه مى‏شود چون احتمال مى‏دهد که از ناحیه وى ضررى به او برسد این نگرانى را دارد.این است که در اولین برخورد بهترین چیزى که باید رعایت ‏بشود همین تامین دادن به طرف است که از ناحیه من به شما ضررى نمى‏رسد. گاهى منظور از سلام این نیست که از ناحیه من سلامتى براى شما تامین مى‏شود یا خطرى ایجاد نمى‏شود بلکه منظور این است که از خدا براى شما سلامت و دفع ضررها و خطرها را مى‏خواهم; خداى متعال به پیغمبر اکرم ‏صلى الله علیه و آله و سلم مى‏فرماید: « و اذا جائک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم ‏»

در قرآن کریم در ضمن داستان هاى انبیا نقل شده که ملائکه به ایشان سلام گفتند; مواردى هم هست که خداى متعال به بندگانش سلام فرموده است; از جمله در آیه ۴۷ سوره طه مى‏فرماید: « والسلام على من اتبع الهدى ‏». یکى از نام هاى بهشت «دارالسلام‏» است که به نوبه خود اهمیت موضوع سلام و سلامتى و امنیت را اثبات مى‏کند. آیاتى داریم که وقتى مؤمنین وارد بهشت مى‏شوند از طرف ملائکه به ایشان سلام داده مى‏شود. از چیزهایى که اهمیت موضوع سلام و سلامتى را بیشتر اثبات مى‏کند همین است که خود اسلام، «سلام‏» تلقى شده و برنامه‏هاى اسلام «سبل السلام‏» نامیده شده است: « یهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام‏ »

در اسلام تاکید شده که مؤمنان به یکدیگر سلام کنند و پیغمبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم حتى به زنان و کودکان هم سلام مى‏کردند. اهمیت این موضوع آنگاه بیشتر و بهتر فهمیده می شود که بدانیم پیامبر اکرم (ص) بخیل ترین مردم را کسی معرفی کرده است که در ادای سلام، بخل ورزد.

سلام، حق متقابل میان دو مسلمان دانسته شده است. اگر موضوعی، حق متقابل میان دو مسلمان شناخته شود، روشن است که هر دو طرف وظیفه ای بر عهده دارند. به این معنی که اگر یکی از دو طرف زودتر از دیگری سلام گفت، دیگری موظف است پاسخ سلام او را بدهد و این جواب دادن لازم و الزامی است. در اهمیت جواب سلام این سخن پیامبر گویاست که می فرماید : « سلام کردن از روی میل و به دلخواه است (واجب و الزامی نیست)، ولی جواب سلام، واجب است. »

پیامبر خدا (ص) درباره نقش گسترده سلام در ایجاد دوستی و الفت عمومی می فرماید : « سلام را آشکار کنید تا دوستی و محبت در میان شما استوار گردد. » و « سلام را آشکار کنید تا در پرتوی آن به سلامتی دست یابید. » رمز این گفتار پیامبر از سخن دیگرش به دست می آید که می فرماید: « سلام نامی از نامهای خداوند است که آن را در زمین نهاده است. پس سلام را در میان خودتان بگسترانید. »

آخرین نکته اینکه، آمرزش و مغفرت الهی، موهبتی است که نصیب هر کس نمی شود؛ زیرا آمرزش خداوند آنجا محقق می شود که بنده با اعمال خویش رضایت حق تعالی را به دست آورده باشد. یکی دیگر از آثار و فواید سلام در گفتار نبوی این است که می فرماید: « از جمله لوازم آمرزش، ادای سلام و نیکی کلام است. »

اینها و دهها و صدها دلیل دیگه میتونه وجود داشته باشه، که لغت مورد علاقه من بشه « سلام ». نمی دونم، به نظر شما نام زیباتری هم میتونستم پیدا کنم ؟

منبع : همیاری ایرانیان