یوم الشک چه روزی است/ حکم روزه یوم الشک

حجت الاسلام سیدمحمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به شبهات دینی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد “یوم الشک” افزود: اگر آن روز اول ماه رمضان باشد روزه بر ما واجب است و اگر ماه رمضان نباشد روزه بر ما واجب نیست. وی در مورد حکم شرعی روز یوم الشک برای کسی که روزه بر او واجب است گفت: بر اساس ادله فقهی برای آن روزی که نمی دانیم ۳۰ شعبان است یا اول ماه رمضان، در آن روز می توان آن را روز ماه شعبان حساب کرد و در نتیجه می توان روزه نگرفت و اگر فردی در روز یوم الشک روزه نگیرد از نظر شرعی اشکال ندارد.
  سادات منصوری افزود: اما اگر در وسط روز یوم الشک مشخص شد که اول ماه رمضان است این فرد نباید چیزی می خورده باز این هم اشکال ندارد چون از این زمان یقین کرد که ماه رمضان است و این فرد باید قضای این روز را بعدا بگیرد.
  رئیس مرکز پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: اما اگر فردی گفت که من یوم الشک را روزه می گیرم اولا نباید نیت روزه ماه رمضان را کند و باید به نیت روزه مستحبی یا روزه قضا آن روز را روزه بگیرد و اگر مشخص شد که آن روز ماه رمضان بوده است آن روزه خود به خود روزه ماه رمضان حساب می شود اما اگر مشخص شد که اول روز ماه رمضان نبوده و آخر ماه شعبان بوده همان روزه مستحبی یا روزه قضایی است که نیت کرده محسوب می شود نتیجه اینکه روز یوم الشک را می توان روزه گرفت یا روزه نگرفت.
  نماینده یکی از دفاتر پاسخگویی به سؤالات آیت الله جعفر سبحانی نیز عنوان کرد روزه این روز واجب نیست. کسی که در روز یوم الشک روزه نگرفته است و در میانه روز مشخص شود که آن روز اول ماه رمضان است در ادامه روز نباید چیزی بخورد و قضای آن روز را بعدا به جا آورد و و اگر در آن روز روزه گرفت به نیت قضا و مستحبی روزه بگیرد.

منبع : خبرگزاری مهر