آیا معصومین فقط چهارده نفرند؟

مراد شما از عصمت چیست ؟ آیا معصومین فقط چهارده نفر اهل بیت هستند؟

الف:عصمت یعنی اینکه انسان به مرتبه ای از معرفت نائل شود که حقیقت و باطن گناه را مشاهده کند و چون انسان در این حالت با ملکوت هستی و جنبه‏های باطنی عالم در ارتباط هست، هرگز دچار اشتباه و خطا نمی‏شود.پس مصونیت از گناه و اشتباه لازمه عصمت می‏باشد.

ب: گروهی از انسانها ممکن است به مقام عصمت از گناه نائل شوند؛ اما عصمت از خطا و اشتباه مختص به انبیاء و ائمه علیهم السلام و بعضی از بندگان خاص خداوند است.

ج:اشخاصی که از اولیاء خداوند هستند مانند حضرت عباس(ع)که به فرموده امام صادق(ع)؛ انبیاء در روز قیامت به مقام او غبطه می‏خورند و حضرت زینب(س)، معصوم از گناه هستند اما عصمت از اشتباه در مورد آنان صادق نیست. اگر چه اینگونه افراد با توجه به مقام معنوی و روحانیشان؛ به ندرت ممکن است دچار اشتباه شوند، اما نمی‏توان امکان اشتباه را در مورد آنان بکلی منتفی دانست.

د:تمام انبیاء الهی از آدم(ع)تا خاتم(ص)با حفظ مراتب و درجات متفاوتی که دارند؛ معصوم هستند، اما در مکتب حیاتبخش اسلام و از زمان پیامبر اکرم(ص) به بعد؛ تنها چهارده تن معصوم هستند و وقتی چهارده معصوم می‏گوئیم، مقصود ما این معنا هست؛ نه انحصار تمام معصومین اعصار و امصار و نسلهای تاریخ.

ه:این معنای عصمت منافات با ترک اولی ندارد توضیح اینکه انبیاء و اولیا خداوند چون دارای مقام شامخی هستند؛ ممکن است بعضی از اعمال، از آنان صادر شود که گناه اصطلاحی و فقهی محسوب نمی‏شود، اما نسبت به مقام آنان گناه حساب می‏شود یعنی «سیئات المقربین حسنات الابرار» اگر در قرآن کریم یا در ادعیه و روایات؛ گناهی به پیامبران و ائمه(ع) نسبت داده شده است، مقصود این گناه هست نه گناه فقهی و معصیتی که در خور شأن انسانهای دیگر است. بلکه آن گناه اولا: نسبی است و با حفظ تناسب مقام آن بزرگواران معصیت محسوب می‏شود نه مطلق و ثانیا: گناه فقهی نیست و اگر دیگران مرتکب آن بشوند؛ ای بسا برای آنان حسنه و درجه محسوب شود، مثلا آنان در وقت تکلم و مصاحبت با دیگران ممکن است؛ آن حضوری که در خلوت در پیشگاه حضرت حق دارند، نداشته باشند و همین را برای خود گناه و معصیت تلقی کنند، گرچه  هیچ شاهبازی به مقام حضور آنان در گاهِ تکلم و مصاحبت با دیگران؛ هم همدم نمی‏شود و اگر کسی به آن مقام نائل شود زهی سعادت یافته است اما در عین حال برای آنان معصیت است(دقت فرمائید)

منبع : حوزه