سه گام با حضرت علی (علیه السلام )
سه گام با حضرت علی (علیه السلام )

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

گام اول:

دنیا دو روز است…
یک روز با تو و روز دیگر علیه تو…
روزی که با توست مغرور مشو و روزی که علیه توست ناامید مشو…
زیرا هر دو پایان ناپذیرند…

گام دوم:

بگذارید و بگذرید…
ببینید و دل نبندید…
چشم بیاندازید و دل نبازید…
که دیر یا زود…
باید گذاشت و گذشت…

گام سوم:

اشکها خشک نمیشوند مگر بر اثر قساوت قلبها
و قلبها سخت و قسی نمیگردند مگر به سبب زیادی گناهان
در انتهای شب نگرانی هایت را به خدا بسپار
و آسوده بخواب که خدا بیدار است
و به یاد داشته باش که سختی ها محبت های الهی اند
زیرا که انسان پشت درهای بسته به فکر ساختن کلید می افتد…!

منبع : کلوب امام حسین ( ع )