مادر بزرگ همیشه میگفت
مادر بزرگ همیشه میگفت

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

مادربزرگ همیشه می‌گفت: «اگر برای کسی کاری می‌کنی، به رویش نیاور. به رخ کشیدن یک جور منت گذاشتن است و اگر منت بگذاری کار قشنگت زشت می‌شود.»

 مادر بزرگ می‌گفت: «لازم نیست وقتی کار خوبی می‌کنی داد بزنی. لازم نیست عالم و آدم را خبر کنی.»

 مادر بزرگ  می‌گفت: «کار خوب مثل بوی گل است. خودش منتشر می‌شود.»

مادربزرگ‌همیشه می گفت.  نونت رو واسه دل خودت می خوری.

اما لباستو واسه دل مردم می پوشی. یعنی که توی خونه ات ممکنه نون خالی بخوری.

ولی کسی نمی بینه . اما لباست رو همه می بینن.

 پس خوب و تمیز و مرتب بپوش.

مادربزرگ‌ همیشه می گفت :

دستی رو که نمیتونی گاز بگیری ببوسش. یعنی وقتی کسی آزارت داد .

و زورت بهش نرسيد . به‌جای جنگ و دعوا . با خوبی و سیاست باهاش رفتار کن.

اگه میخوای مردخونت هواتوداشته باشه.  توبایدهواست‌به‌آشپز‌خونه‌ات‌باشه.

مادربزرگ خدابیامرز من همیشه بهمون میگفت :

دلتون براکسی ازته دلتون نسوزه.  وخیلی عمیق ناراحت‌نشید.

چون همون بلاسرخودتون میاد . دلیلش‌هم‌اینه که خداقهرش میگیره .

چون ماهرچقدرهم مهربون باشیم . بازم به پای مهربونی خدانمیرسیم .

همیشه بهم میگفت.

به هیچکس بینوانگو. چون خودت بینوامیشی.

و چقدر خوب همیشه مادر بزرگم نصیحتم می کرد یادش بخیر و خدایش بیامرزد .