نحوه رسیدن کودک به خواسته اش
نحوه رسیدن کودک به خواسته اش

زمان مطالعه : ۱ دقیقه

هنگامی که کودک خواسته ای دارد، ابتدا به کودک اجازه دهید تقاضا کند، سپس خواسته اش را طبق این فرمول اجابت کنید.
نیاز ………… تلاش …………. امتیاز ……………. خواسته
کودک شما باید ابتدا احساس نیاز کند و برای احساس نیازش آنقدر انگیزه داشته باشد که تلاش کند. البته بسیاری از اوقات تلاش به تنهایی ما را به خواسته نمی رساند زیرا که امتیاز لازم را ممکن است به دست نیاورده باشیم.
پدر و مادری که از روی دلسوزی تلاش و امتیاز را از این فرمول حذف نمایند و کودک خود را از نیاز، مستقیماً به خواسته برسانند در حق کودک خود بی رحمی می کنند.
این مسئله در واقع نرم افزاری است که باید بر روی سخت افزار (خواسته های غریزی) کودک نصب گردد و دلسوزی والدین عاملی است که اجازه نمی دهد این نرم افزار به خوبی نصب شود.
بنابراین چنین کودکی در آینده قادر نخواهد بود خواسته های خود را به تعویق بیندازد و توقع دارد همانگونه که در کودکی مستقیم از نیاز به خواسته می رسیده، در بقیه مراحل زندگی نیز همینگونه باشد و در صورت نرسیدن به خواسته دچار احساس شکست شده و نا امیدی و ناکامی شده و برای رهایی از چنین دردی ممکن است به استفاده از مواد مخدر روی آورده تا شاید برای دقایقی تسکینی باشد بر دردهای جانکاهش.
گاهی نیز والدین به اشتباه برای محبت کردن، به کودکشان اجازه می دهند در رختخواب آنها بخوابد یا به جای محدود کردن حق انتخاب کودک و متناسب کردن آن با ظرفیتش به او حق انتخاب بیش از ظرفیت او می دهند. این افراد به اشتباه بنزین را در جایی خارج از باک می ریزند.
چنین والدینی، به جای مهر ورزیدن، دلسوزی می کنند و چنین کودکانی به دلیل اینکه سوخت کافی را از والدین خود دریافت نمی کنند، برای دستیابی به آن، خودشان دست به کار می شوند. آنها راهی جز جلب توجه به شیوه منفی (لجبازی، قشقرق و مخالفت و …) نمی شناسند.
انتخاب با شماست یا با تکنیک های گفته شده می توانید به کودک خود توجه را عرضه کنید یا کودک از راههایی که خود می شناسد (رفتارهای آزاردهنده)، توجه مورد نیازش را از شما خواهد گرفت.
به یاد داشته باشید کودک همیشه سعی دارد قوانین را در هم شکسته و خود را رها در مقابل رانش های درونی و امیالش قرار دهد.
این هنر پدر و مادری است که با تکنیک های صحیح اقتدار، بدون دلسوزی و بدون آسیب رساندن به روان کودک، بر قوانین پافشاری کنند.
بنابراین ترکیب اقتدار و عاطفه در بستر احترام باعث بلوغ روانی می شود و والدین باید به این نکته توجه کنند که فردای کودکشان، امروز است، به جای اینکه در آینده به دنبال حل معضل اعتیاد فرزند خود باشیم، بهتر است امروز آنها را در مقابل آلودگی های اجتماعی واکسینه نماییم.

منبع : کودک آنلاین